TiCaPro neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken.

De informatie die TiCaPro over jouw bezit zal enkel en alleen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
Om jouw gebruik van onze Dienst mogelijk te maken(zoals het aanmaken van een Account).
Om onze dienst aan jou te verbeteren;
Om betalingen aan jou mogelijk te maken;
Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
Om informatie over jou te verstrekken aan derden (op basis van wet- en/of regelgeving en/of wanneer je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven.)

Beperkt gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal TiCaPro jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken.

TiCaPro kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.
Ten slotte kan TiCaPro jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is en/of in het geval TiCaPro dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De TiCaPro app kan hyperlinks bevatten waarmee je de Applicatie van TiCaPro verlaat en op de website van een andere partij terecht komt.
Dit Privacy Statement van TiCaPro heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via TiCaPro zijn verkregen. TiCaPro accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.


© 2024 TiCaPro